Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu

Rejestracja internetowa

Przychodnia POZ

Ważne

 

Statystyki

 • Site Counter:1,968
 • Twój IP:54.90.243.120
 • Goście:
  • Dziś:243
  • W tym tygodniu:1,648
  • W tym miesiącu:1,973
  • W tym roku:1,973

Ogłoszenie

Dyrektora  Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu  
przy ulicy Wojska Polskiego 80 


Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz.  618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581). Ogłaszam konkurs na udzielanie świadczeń  zdrowotnych  na okres od dnia 01 .09. 2015r. do  31.08.2018 roku w rodzaju: